Stockholms Hälsocenter är ett välrenommerat medicinskt och alternativmedicinskt institut .

Företaget bedriver även friskvård liksom förebyggande hälsovård.

Utöver vår behandlingsklinik håller vi konsultationer inom yoga, mindfulness och djupa andentag.